Werkwijze

  • We starten onze samenwerking met een eerste vrijblijvend gesprek, we leggen persoonlijk onze werkwijze uit en jullie kunnen de wensen en noden aangeven.
  • Eerste stap is het opmeten van het terrein, de bestaande elementen en de hoogtes.
  • Vervolgens maken we een voorontwerp waar de vormgeving van de tuin centraal staat.  Alle wensen die u heeft aangegeven krijgen een plaats in de tuin. Dit plan wordt geprint en met jullie plaatselijk overlopen.
  • Bij het voorontwerp kunnen 3D tekeningen gemaakt worden, dit is een optie.
  • Tweede fase is het uitwerken van een uitvoeringsplan met duidelijke weergave van gekozen materialen, afwatering, planten, verlichting en eventueel beregening. Dit is een detailplan dat wij eveneens gebruiken bij de eventuele aanleg.
  • Bij het uitvoeringsplan voorzien we een PowerPoint met plantenfoto’s, een plantenlijst, een materialenlijst en eventueel een offerte voor aanleg.
  • Alle plannen worden aangepast tot jullie 200% tevreden zijn van de toekomstige tuin.

Als alle bovenstaande stappen zich vlot opvolgen moet er met een termijn van 2 maanden rekening gehouden worden voor het opstellen van een totaal tuindossier.

Tuinen VerdeM bv

Breilaarschansweg 82
3520 Zonhoven
info@tuinenverdem.be

BE0713 466 177